ตารางสรุปเหรียญตามสังกัด
อันดับ สังกัด รวม
1   กรุงเทพมหานคร 60 32 26 118
2   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 12 8 13 33
3   เทศบาลนครนครราชสีมา 11 12 4 27
4   เทศบาลเมืองทุ่งสง 10 5 7 22
5   เทศบาลนครนนทบุรี 9 16 16 41
6   เทศบาลนครนครปฐม 8 12 18 38
7   เทศบาลนครภูเก็ต 7 9 16 32
8   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 6 7 11 24
9   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 6 7 9 22
10   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 5 3 6 14
11   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 5 2 1 8
12   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4 8 8 20
13   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 1 5 10
14   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 3 5 5 13
15   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 3 4 1 8
16   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3 2 10 15
17   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 1 3 7
18   เทศบาลเมืองศรีราชา 3 1 3 7
19   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 0 2 5
20   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 3 0 0 3
21   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3 0 0 3
22   เมืองพัทยา 3 0 0 3
23   เทศบาลเมืองพัทลุง 2 4 2 8
24   เทศบาลนครเชียงราย 2 2 1 5
25   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 2 1 3 6
26   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 1 3 6
27   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2 1 1 4
28   เทศบาลนครแหลมฉบัง 2 0 3 5
29   เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 2 0 3 5
30   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2 0 1 3
31   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 1 7 6 14
32   เทศบาลนครอุดรธานี 1 6 5 12
33   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 1 4 3 8
34   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 1 3 8 12
35   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 1 3 0 4
36   เทศบาลนครตรัง 1 2 5 8
37   เทศบาลตำบลหนองบัว 1 2 3 6
38   เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1 2 3 6
39   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 2 1 4
40   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 2 1 4
41   เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1 2 1 4
42   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 1 2 1 4
43   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1 1 3 5
44   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1 1 2 4
45   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 1 1 2 4
46   เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 1 1 2 4
47   เทศบาลนครแม่สอด 1 1 1 3
48   เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 1 1 1 3
49   เทศบาลตำบลบ้านกลาง(เชียงใหม่) 1 1 0 2
50   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 0 5 6
51   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 0 2 3
52   เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 0 2 3
53   เทศบาลเมืองพนัสนิคม 1 0 2 3
54   เทศบาลเมืองระนอง 1 0 2 3
55   เทศบาลตำบลเชิงทะเล 1 0 1 2
56   เทศบาลนครลำปาง 1 0 1 2
57   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 1 0 0 1
58   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1 0 0 1
59   เทศบาลนครสกลนคร 1 0 0 1
60   เทศบาลเมืองกะทู้ 1 0 0 1
61   เทศบาลเมืองตาก 1 0 0 1
62   เทศบาลเมืองท่าใหม่ 1 0 0 1
63   เทศบาลเมืองนราธิวาส 1 0 0 1
64   เทศบาลเมืองบ้านบึง 1 0 0 1
65   เทศบาลนครขอนแก่น 0 4 7 11
66   เทศบาลนครหาดใหญ่ 0 3 9 12
67   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 0 2 5 7
68   เทศบาลนครเกาะสมุย 0 2 2 4
69   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 2 1 3
70   เทศบาลนครยะลา 0 2 0 2
71   เทศบาลนครระยอง 0 1 5 6
72   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 1 4 5
73   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 0 1 4 5
74   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 0 1 3 4
75   เทศบาลนครสมุทรสาคร 0 1 3 4
76   เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 1 3 4
77   เทศบาลเมืองวารินชำราบ 0 1 2 3
78   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 0 1 1 2
79   เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 1 1 2
80   เทศบาลเมืองขลุง 0 1 1 2
81   เทศบาลเมืองตราด 0 1 1 2
82   เทศบาลเมืองสระบุรี 0 1 1 2
83   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 0 1 0 1
84   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 1 0 1
85   เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ 0 1 0 1
86   เทศบาลตำบลเขาชัยสน 0 1 0 1
87   เทศบาลตำบลโนนสะอาด 0 1 0 1
88   เทศบาลเมืองชุมพร 0 1 0 1
89   เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 0 1 0 1
90   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 0 1 0 1
91   เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 0 1 0 1
92   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 0 0 5 5
93   เทศบาลเมืองท่าข้าม 0 0 4 4
94   เทศบาลตำบลกบินทร์ 0 0 3 3
95   เทศบาลเมืองจันทบุรี 0 0 3 3
96   เทศบาลเมืองราชบุรี 0 0 3 3
97   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 0 0 2 2
98   เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 0 0 2 2
99   เทศบาลเมืองเลย 0 0 2 2
100   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 0 0 1 1
101   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 1 1
102   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 0 0 1 1
103   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 1 1
104   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 0 0 1 1
105   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 0 0 1 1
106   เทศบาลตำบลลานกระบือ 0 0 1 1
107   เทศบาลตำบลหนองแค 0 0 1 1
108   เทศบาลตำบลอำนาจ 0 0 1 1
109   เทศบาลตำบลเขาน้อย 0 0 1 1
110   เทศบาลนครพิษณุโลก 0 0 1 1
111   เทศบาลนครอ้อมน้อย 0 0 1 1
112   เทศบาลนครอุบลราชธานี 0 0 1 1
113   เทศบาลเมืองกระบี่ 0 0 1 1
114   เทศบาลเมืองชุมแพ 0 0 1 1
115   เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 0 0 1 1
116   เทศบาลเมืองพะเยา 0 0 1 1
117   เทศบาลเมืองลพบุรี 0 0 1 1
118   เทศบาลเมืองสตูล 0 0 1 1
119   เทศบาลเมืองสะเดา 0 0 1 1
120   เทศบาลเมืองหนองคาย 0 0 1 1
121   เทศบาลเมืองหนองปรือ 0 0 1 1
122   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 0 0 1 1
123   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
124   องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
125   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 0 0 0 0
126   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 0 0 0 0
127   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0 0 0 0
128   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 0 0 0 0
129   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 0 0 0 0
130   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 0 0 0 0
131   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0
132   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0
133   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0
134   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0
135   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0
136   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 0 0 0 0
137   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 0 0 0 0
138   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 0 0 0 0
139   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 0 0 0 0
140   องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 0 0 0 0
141   องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 0 0 0 0
142   องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 0 0 0 0
143   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 0 0 0 0
144   องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ 0 0 0 0
145   เทศบาลตำบลกูดน้ำใส 0 0 0 0
146   เทศบาลตำบลจอมทอง 0 0 0 0
147   เทศบาลตำบลจันจว้า 0 0 0 0
148   เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 0 0 0 0
149   เทศบาลตำบลท่าเรือ 0 0 0 0
150   เทศบาลตำบลนาทวี 0 0 0 0
151   เทศบาลตำบลนาเชือก 0 0 0 0
152   เทศบาลตำบลบางกะดี 0 0 0 0
153   เทศบาลตำบลบางพลับ 0 0 0 0
154   เทศบาลตำบลบ้านกลาง 0 0 0 0
155   เทศบาลตำบลบ้านธิ 0 0 0 0
156   เทศบาลตำบลบ้านสวน 0 0 0 0
157   เทศบาลตำบลบ้านโตนด 0 0 0 0
158   เทศบาลตำบลปราณบุรี 0 0 0 0
159   เทศบาลตำบลป่าแงะ 0 0 0 0
160   เทศบาลตำบลป่าโมก 0 0 0 0
161   เทศบาลตำบลพนา 0 0 0 0
162   เทศบาลตำบลวงฆ้อง 0 0 0 0
163   เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 0 0 0 0
164   เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 0 0 0 0
165   เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 0 0 0 0
166   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 0 0 0 0
167   เทศบาลตำบลหมื่นศรี 0 0 0 0
168   เทศบาลตำบลห้วยพลู 0 0 0 0
169   เทศบาลตำบลห้วยยอด 0 0 0 0
170   เทศบาลตำบลหัวดง 0 0 0 0
171   เทศบาลตำบลหินกอง 0 0 0 0
172   เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 0 0 0 0
173   เทศบาลตำบลเมืองพาน 0 0 0 0
174   เทศบาลตำบลเลิงนกทา 0 0 0 0
175   เทศบาลตำบลแม่วาง 0 0 0 0
176   เทศบาลตำบลแม่สาย 0 0 0 0
177   เทศบาลตำบลแสนสุข 0 0 0 0
178   เทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 0 0 0
179   เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0
180   เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
181   เทศบาลนครรังสิต 0 0 0 0
182   เทศบาลนครสงขลา 0 0 0 0
183   เทศบาลนครสมุทรปราการ 0 0 0 0
184   เทศบาลเมืองกันตัง 0 0 0 0
185   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 0 0 0 0
186   เทศบาลเมืองคลองแห 0 0 0 0
187   เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
188   เทศบาลเมืองชลบุรี 0 0 0 0
189   เทศบาลเมืองชะอำ 0 0 0 0
190   เทศบาลเมืองชัยนาท 0 0 0 0
191   เทศบาลเมืองชัยภูมิ 0 0 0 0
192   เทศบาลเมืองชุมแสง 0 0 0 0
193   เทศบาลเมืองตะลุบัน 0 0 0 0
194   เทศบาลเมืองท่าโขลง 0 0 0 0
195   เทศบาลเมืองนครนายก 0 0 0 0
196   เทศบาลเมืองนครพนม 0 0 0 0
197   เทศบาลเมืองน่าน 0 0 0 0
198   เทศบาลเมืองนาสาร 0 0 0 0
199   เทศบาลเมืองบางบัวทอง 0 0 0 0
200   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 0 0 0 0
201   เทศบาลเมืองปทุมธานี 0 0 0 0
202   เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0
203   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 0 0 0 0
204   เทศบาลเมืองปากพนัง 0 0 0 0
205   เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 0 0 0 0
206   เทศบาลเมืองพิจิตร 0 0 0 0
207   เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0
208   เทศบาลเมืองมหาสารคาม 0 0 0 0
209   เทศบาลเมืองมาบตาพุด 0 0 0 0
210   เทศบาลเมืองยโสธร 0 0 0 0
211   เทศบาลเมืองลำพูน 0 0 0 0
212   เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 0 0 0 0
213   เทศบาลเมืองวังสะพุง 0 0 0 0
214   เทศบาลเมืองสระแก้ว 0 0 0 0
215   เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 0 0 0 0
216   เทศบาลเมืองสามพราน 0 0 0 0
217   เทศบาลเมืองสุรินทร์ 0 0 0 0
218   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 0 0 0 0
219   เทศบาลเมืองหล่มสัก 0 0 0 0
220   เทศบาลเมืองหลังสวน 0 0 0 0
221   เทศบาลเมืองหัวหิน 0 0 0 0
222   เทศบาลเมืองอรัญญาประเทศ 0 0 0 0
223   เทศบาลเมืองอ่างทอง 0 0 0 0
224   เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0 0 0 0
225   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 0 0 0 0
226   เทศบาลเมืองแก่งคอย 0 0 0 0
227   เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 0 0 0 0
228   เทศบาลเมืองแพร่ 0 0 0 0
229   เทศบาลเมืองโพธาราม 0 0 0 0
    รวม 224 224 344 792
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com