ผลการแข่งขัน
  •  
  3601 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม สถานะ
9 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 35
อบจ.ชลบุรี 3 - 0 ทน.อุดรธานี ชิงชนะเลิศ สนามฟุตบอลสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 103
ทน.นนทบุรี 0 - 2 ทน.ภูเก็ต ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 15:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร 1 - 0 ทม.บุรีรัมย์ ชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 105
ทม.สุพรรณบุรี 2 - 0 ทม.แม่ฮ่องสอน ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 105
อบจ.ชลบุรี 0 - 2 อบจ.มหาสารคาม ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 28
ทน.อุดรธานี 1 - 3 อบจ.ชลบุรี ชิงชนะเลิศ สนามฟุตบอลสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 13:59 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 104
กรุงเทพมหานคร 2 - 0 ทน.ภูเก็ต ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 104
อบจ.มหาสารคาม 1 - 2 ทม.ร้อยเอ็ด ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 13:23 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 103
กรุงเทพมหานคร 2 - 0 อบจ.สตูล ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 13:07 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 84
อบจ.ชลบุรี 3 - 2 ทน.นนทบุรี ชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตซอล 18 ปี
ทีมชาย
อบจ.แพร่ 4 - 1 ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 12:53 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 102
ทม.แม่ฮ่องสอน 2 - 0 กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 12:03 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 102
อบจ.มหาสารคาม 2 - 0 อบจ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 12:00 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมชาย
อบจ.แพร่ 4 - 5 อบจ.สกลนคร ชิงชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 12:00 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 86
ทน.นนทบุรี 2 - 1 ทม.สุพรรณบุรี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:52 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 101
ทม.สุพรรณบุรี 2 - 0 ทน.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:26 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 101
อบจ.ชลบุรี 2 - 0 อบจ.สงขลา รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:16 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 100
อบจ.สงขลา 0 - 2 กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทน.ภูเก็ต 9 - 13 อบจ.พิจิตร ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทน.สุราษฎร์ธานี 9 - 13 ทม.สุโขทัยธานี ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com