โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
  3601 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
1 ธ.ค. 60 00:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 4
ทม.กาฬสินธุ์ vs ทม.กาญจนบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 08:20 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ร้อยเอ็ด คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 1
ทน.สุราษฎร์ธานี vs อบจ.อุดรธานี คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทม.แพร่ vs ทม.ราชบุรี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
1 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.นครพนม คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 13
อบจ.พัทลุง vs ทน.นครราชสีมา คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 24
อบจ.พัทลุง vs คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 2
ทน.นครปฐม vs อบจ.น่าน คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 5
อบจ.พิจิตร vs อบจ.พิษณุโลก คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 1
ทม.เลย vs ทต.ป่าแงะ คัดเลือก ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 1
ทน.ภูเก็ต vs อบจ.นครราชสีมา คัดเลือก ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทม.อรัญญาประเทศ vs ทน.ภูเก็ต คัดเลือก ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทต.โพธิ์ประทับช้าง vs ทต.หมื่นศรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทน.นครปฐม vs อบจ.อุบลราชธานี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
อบจ.สงขลา vs อบจ.ปราจีนบุรี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทน.นครสวรรค์ vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 1
ทต.หนองแค vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
อบจ.สระแก้ว vs ทม.ท่าโขลง คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 1
อบจ.ยโสธร vs ทม.กาญจนบุรี คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.สระแก้ว คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com