•  
   รายการ
แบดมินตัน
รุ่นอายุ 18 ปี   คู่ผสม    คัดเลือก
วันที่ 2 ธันวาคม 2560   เวลา 10:15 น.   อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com