•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   ขว้างจักร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 11:30 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
อรนุช อินทร์เอียด เทศบาลเมืองพัทลุง
สุพิชชา เชตุราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ทักษอร ชัยวงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
1
6044 วนิดา บัวดี กรุงเทพมหานคร
10
1349 นนท์นภา ทวีจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
11
3485 น้ำอ้อย บุ้งทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
12
4443 ฐิติมา แก้วขอมดี เทศบาลเมืองนราธิวาส
13
3238 เบญนภา ภาลบุญเรือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
15
4395 ศุภลักษณ์ ลาภเจริญ เทศบาลเมืองทุ่งสง
16
1455 ชมพูนุช วอแพง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2
2471 ศิริกัญญา ศาลางาม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
3
2332 ชวัลรัตน์ ปัดมา เทศบาลนครสมุทรสาคร
4
1169 ปาณิศา โชคชัยชัยเจริญ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
7
5091 ศิริกัญญา หอกลอง เทศบาลนครลำปาง
9
2048 รัตนาภรณ์ เทียงปา เทศบาลนครนครปฐม
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com