•  
   รายการ
หมากรุกไทย
รุ่นอายุ 16 ปี   บุคคลชาย   กระดานที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ลำดับ นักกีฬา
1
ปรัชญา ดีหามแห องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2
ภูวนาท บุญค้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com