•  
หมากฮอสไทย
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลหญิง    รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560   เวลา 13:30 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา ผลการแข่ง
อันดับ
1
มณีรัตน์ หนูเมือง เทศบาลนครตรัง
5 1
ทอง
2
สุพัตรา บัวใหญ่ กรุงเทพมหานคร
5 2
เงิน
3
วริศรา บุตรคาม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
4 3
ทองแดง
4
ณัฐณิชา โพติรัม เทศบาลตำบลหนองบัว
4 4
ทองแดง
5
สกุลรัตน์ ช่วยเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่
3.5 5
6
สิรินทรา พรมวงษ์ เทศบาลนครขอนแก่น
3.5 6
7
ธมลวรรณ มารัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
3.5 7
8
มลธิฌา สาขา เทศบาลเมืองสามพราน
3 8
9
ปวริศา พงศ์ศิริสุขภิญญา เทศบาลนครภูเก็ต
3 9
10
มินทร์ลดา คล้ายศรีโพธิ์ เทศบาลตำบลป่าโมก
3 10
11
พุทธิดา เจียงทองเลื่อน เทศบาลนครเชียงราย
2.5 11
12
อนัญญา ทองพูน เทศบาลตำบลหินกอง
2.5 12
13
อรกัญญา รวมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
2.5 13
14
วรนิษฐา มอโท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2.5 14
15
รัศมี ทิศลา เทศบาลเมืองพะเยา
1.5 15
16
กัลยรัตน์ หวานดี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
0 16
17
ศลิษา บุญพา เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
0 17
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com