•  
หมากฮอสไทย
รุ่นอายุ 14 ปี   บุคคลชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560   เวลา 13:30 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา ผลการแข่ง
อันดับ
1
รุ่งโรจน์ สันทัดวัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
6 1
ทอง
2
อดุลวิทย์ สุธีกาญจโนทัย เทศบาลนครภูเก็ต
4.5 2
เงิน
3
เอกอนันท์ เจนวิทยาอมรเวช เทศบาลนครนครปฐม
4 3
ทองแดง
4
ณัฐภัทร ผลวีระศักดิ์ เทศบาลตำบลหนองบัว
4 4
ทองแดง
5
วิทวัส พานิชย์กุล เทศบาลนครตรัง
3.5 5
6
นวดล เล่าง่วนฮวด เทศบาลนครขอนแก่น
3.5 6
7
ศรราม เสนคำสอน กรุงเทพมหานคร
3.5 7
8
ดลปกรณ์ ยาสมุทร เทศบาลนครเชียงราย
3 8
9
พีรพัฒน์ ไม้สน เทศบาลนครสมุทรสาคร
3 9
10
ณภัทร เล็กทุ่ง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
3 10
11
มิน ซิม เทศบาลเมืองตราด
2.5 11
12
อภิชัย ชะโลปถัมภ์ เทศบาลเมืองขลุง
2.5 12
13
ฤทธิชัย ไร่ใหญ่ เทศบาลเมืองกระบี่
2.5 13
14
ปรัชญา แสนแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
2.5 14
15
มหศักดิ์ มินโด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2.5 15
16
อาทิตย์ อินทร์สุวรรณ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
2 16
17
ศุภสรณ์ สิงห์คีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.5 17
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com