•  
หมากฮอสไทย
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560   เวลา 13:30 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา ผลการแข่ง
อันดับ
1
คณิติน แพวิเศษ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
6 1
ทอง
2
ปรัชญา สุนา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
4.5 2
เงิน
3
กฤตานน ไกรสิทธิ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
4 3
ทองแดง
4
อดิล สมจิตต์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4 4
ทองแดง
5
เพทาย พิทักษ์เรืองเวช เทศบาลเมืองตราด
3.5 5
6
อภิวัณ ภาณุมนต์วาที เทศบาลตำบลเลิงนกทา
3.5 6
7
สุวรรณพงศ์ ปาลพันธุ์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
3 7
8
มณฑล หิมารัตน์ เทศบาลเมืองสามพราน
3 8
9
วัชรพล ชวนหนองนวน เทศบาลนครเชียงใหม่
3 9
10
ทศภูมิ ผุดมี เทศบาลนครภูเก็ต
3 10
11
พัชรพล คงกล่อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
3 11
12
นราธิป บุญฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร
3 12
13
ภานุภัทร เฟ็นดี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2.5 13
14
วรภัทร จานะธรรม เทศบาลเมืองแกนพัฒนา
2 14
15
ธนภัทร พลายงาม เทศบาลนครสมุทรสาคร
2 15
16
สิทธา บุญมี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1 16
17
ณภัทร ขันทะวัตร์ เทศบาลตำบลแสนสุข
1 17
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com