•  
หมากรุกไทย
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560   เวลา 13:30 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา ผลการแข่ง
อันดับ
1
สากล บริสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร
5.5 1
ทอง
2
สิทธิศักดิ์ ทองสุข เทศบาลนครเกาะสมุย
4 2
เงิน
3
สุรศักดิ์ แซ่เต่อ เทศบาลนครภูเก็ต
4 3
ทองแดง
4
วายุ พรมสงฆ์ เทศบาลนครพิษณุโลก
4 4
ทองแดง
5
อดิศักดิ์ เพิ่มพูน เทศบาลนครขอนแก่น
4 5
6
คุณภคิน กิจวิเศษ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.5 6
7
จักกฤช แก้วแกมเงิน เทศบาลนครเชียงราย
3 7
8
ชินวัตร พาฤทธิ์ เทศบาลนครอุดรธานี
3 8
9
รุ่งโรจน์ บุญมี เทศบาลตำบลวัดสิงห์
3 9
10
ภูรินัฐ บำรุงวงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
3 10
11
อภินันท์ ชาญกระแส เทศบาลเมืองตราด
2.5 11
12
ตะวัน คงฉนวน เทศบาลเมืองชัยภูมิ
2.5 12
13
นพณัฐ อภิสิทธิวงศ์ เทศบาลนครสงขลา
2.5 13
14
กฤษณะ อึ่งทอง เทศบาลนครนครปฐม
2 14
15
ถิรากร สิทธิ เทศบาลตำบลหนองแค
1.5 15
16
ปวเรศ โสตถิพัฒนพงศ์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
0 16
17
วรโชติ คักกันหา เทศบาลตำบลจันจว้า
0 17
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com