•  
หมากรุกไทย
รุ่นอายุ 14 ปี   บุคคลชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560   เวลา 13:30 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา ผลการแข่ง
อันดับ
1
ปารเมศ เดชรัศมี กรุงเทพมหานคร
6 1
ทอง
2
สุพจน์ เอกเผ่าพันธ์ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
5 2
เงิน
3
พันธรัฐ กิจวัฒนชัย เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
3.5 3
ทองแดง
4
นนทชัย กิ่งกุลทา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3.5 4
ทองแดง
5
ชยพล ทวันเวช เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
3.5 5
6
นพทนน แก้วก้อ เทศบาลนครเชียงราย
3.5 6
7
สิงหราช กรุดอ่ำ เทศบาลนครนนทบุรี
3.5 7
8
อธิวัฒน์ แสงวงษา เทศบาลเมืองท่าโขลง
3 8
9
พิพัฒน์ ทองดี เทศบาลเมืองขลุง
3 9
10
วรันณ์ธร ศรีไตรรัตน์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3 10
11
มนตรี ฤทธิ์มังกร เทศบาลตำบลกบินทร์
3 11
12
ณัฎฐพล ศิวะกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
3 12
13
พรธิพัฒน์ คาวาชิ เทศบาลนครหาดใหญ่
2.5 13
14
ณัฐชนน หลเมฆ เทศบาลนครตรัง
2.5 14
15
เจษฏาภรณ์ เกิดป้อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
2.5 15
16
สุพจน์ ทินชัยลังกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2 16
17
อภิรักษ์ รักหาบ เทศบาลนครภูเก็ต
1 17
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com