•  
หมากฮอสไทย
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลชาย   กระดานที่ 1
วันที่ 7 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา ผลการแข่ง
อันดับ
1
ทศภูมิ ผุดมี เทศบาลนครภูเก็ต
เสมอ 1
2
กฤตานน ไกรสิทธิ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
เสมอ 2
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com