•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   ทุ่มน้ำหนัก หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 13:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
1
กรุงเทพมหานคร
6081 อาทิมา เสาวไพบูลย์
12.91                   12.91
1 ทอง
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3505 นิลาวัลย์ ตาท้าว
10.82                   10.82
2 เงิน
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4626 นฤมล พูลจันทร์นา
10.29                   10.29
3 ทองแดง
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
4475 ศิริรัตน์ สัสดีเมือง
10.26                   10.26
4 -
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
5491 สุปรียา แถวสุวรรณ
10.23                   10.23
5 -
6
เทศบาลเมืองทุ่งสง
4421 กัญญารัตน์ อินทร์ณรงค์
10.01                   10.01
6 -
8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3271 วิไลวรรณ โฉมวงศ์
9.12                   9.12
7 -
7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1382 อธิติญา ผาแก้ว
9.12                   9.12
8 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
5465 ภาวิไล กิสิน
8.65                   8.65
9 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
1463 อุไรวรรณ ประเสริฐล้ำ
8.60                   8.6
10 -
เทศบาลนครนครปฐม
2068 อารีญา สงวนพันธุ์
8.39                   8.39
11 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
3334 เบญญาภา วังคำเชื้อ
8.24                   8.24
12 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
5492 อุไรรัตน์ มูลมณี
8.16                   8.16
13 -
เทศบาลเมืองขลุง
1083 กมลพรรณ พ่วงพี
7.43                   7.43
14 -
เทศบาลนครนนทบุรี
2221 สุพัตตา แซ่เตียว
6.73                   6.73
15 -
เทศบาลเมืองแก่งคอย
2407 สุกันยา คำชมภู
6.39                   6.39
16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com