ผลการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เทเบิลเทนนิส    697 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม สถานะ
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทม.บุรีรัมย์ ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทน.ขอนแก่น ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 18
ทม.บางมูลนาก 0 - 3 ทม.พนัสนิคม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 17
ทน.ระยอง 0 - 3 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
ทน.นครราชสีมา 3 - 0 ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 15
อบจ.นครราชสีมา 1 - 3 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 13
ทม.ตราด 1 - 3 ทม.ระนอง ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร 3 - 2 ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 11
อบจ.พิษณุโลก 1 - 3 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 10
ทน.นครปฐม 3 - 2 ทม.บางมูลนาก ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 8
ทน.นครปฐม 0 - 3 ทน.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 5
ทน.ภูเก็ต 2 - 3 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 6
อบจ.ชลบุรี 0 - 3 อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 4
ทน.นครปฐม 3 - 2 ทน.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทน.หาดใหญ่ ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร 0 - 3 ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 1
ทม.บางมูลนาก 3 - 2 ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com