ผลการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เปตอง    449 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม สถานะ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทน.ภูเก็ต 9 - 13 อบจ.พิจิตร ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทน.สุราษฎร์ธานี 9 - 13 ทม.สุโขทัยธานี ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 14 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทม.ทุ่งสง 13 - 3 ทต.ทุ่งหลวง ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนหญิง
อบจ.นนทบุรี 13 - 4 ทม.มุกดาหาร ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทน.ภูเก็ต 11 - 13 อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทต.ห้วยโพธิ์ 4 - 13 ทม.สิงห์บุรี ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทม.สิงห์บุรี 13 - 6 ทน.นนทบุรี ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 11:00 เปตอง 14 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทม.แม่ฮ่องสอน 4 - 13 ทม.ศรีราชา ชิงชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทน.หาดใหญ่ 2 - 13 อบจ.พิจิตร รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนหญิง
อบจ.ชลบุรี 4 - 13 ทน.ภูเก็ต รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทม.สุโขทัยธานี 13 - 8 ทม.สิงห์บุรี รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนหญิง
อบจ.พัทลุง 10 - 13 ทน.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทม.ราชบุรี 3 - 13 ทต.ทุ่งหลวง รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทม.ทุ่งสง 13 - 7 อบจ.พิจิตร รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทม.มุกดาหาร 13 - 12 ทม.พัทลุง รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนหญิง
ทน.พระนครศรีอยุธยา 7 - 13 อบจ.นนทบุรี รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทม.สวรรคโลก 3 - 13 อบจ.นครราชสีมา รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทน.ภูเก็ต 13 - 8 อบจ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทม.สิงห์บุรี 13 - 0 ทม.สุโขทัยธานี รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย
ทต.ห้วยโพธิ์ 13 - 4 ทม.ศรีราชา รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com