ผลการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอล    244 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม สถานะ
9 ธ.ค. 60 13:07 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 84
อบจ.ชลบุรี 3 - 2 ทน.นนทบุรี ชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 12:00 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 86
ทน.นนทบุรี 2 - 1 ทม.สุพรรณบุรี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 10:50 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 83
อบจ.ชลบุรี 1 - 3 ทน.นนทบุรี ชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 10:00 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 74
ทต.เชิงทะเล 2 - 0 ทน.สุราษฎร์ธานี ชิงชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 09:53 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 85
ทน.พระนครศรีอยุธยา 0 - 3 ทน.นนทบุรี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 84
ทม.สุพรรณบุรี 0 - 3 ทน.นนทบุรี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 82
อบจ.ชลบุรี 2 - 3 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
9 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 73
ทม.ร้อยเอ็ด 2 - 1 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 18:24 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 81
อบจ.ขอนแก่น 1 - 3 ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 16:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 80
อบจ.ชัยภูมิ 1 - 3 อบจ.ชลบุรี รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 14:25 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 83
ทม.สุพรรณบุรี 3 - 1 ทน.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 14:15 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 79
ทน.นนทบุรี 3 - 2 อบจ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 12:44 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 82
ทน.นนทบุรี 3 - 0 ทน.หาดใหญ่ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 12:16 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 78
อบจ.ชลบุรี 3 - 1 อบจ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 11:28 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 81
ทม.ร้อยเอ็ด 0 - 3 ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 11:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 72
ทน.สุราษฎร์ธานี 2 - 1 ทน.ตรัง รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 10:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 71
กรุงเทพมหานคร 0 - 2 ทต.เชิงทะเล รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 10:15 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 80
อบจ.กาฬสินธุ์ 0 - 3 ทน.พระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 10:05 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร 3 - 1 อบจ.พังงา รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 10:00 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 79
ทน.นนทบุรี 3 - 0 อบจ.สงขลา รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com