ผลการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ หมากฮอสไทย    417 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม สถานะ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ฉะเชิงเทรา , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ปราจีนบุรี , อบจ.ภูเก็ต , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.อุดรธานี , อบจ.เพชรบูรณ์ , ทน.ขอนแก่น , ทน.ตรัง , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.สมุทรสงคราม , ทม.อ่างทอง , ทม.เพชรบูรณ์ ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 14 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ภูเก็ต , อบจ.เชียงใหม่ , อบจ.แม่ฮ่องสอน , ทน.ขอนแก่น , ทน.ตรัง , ทน.นครปฐม , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.อุดรธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.ตราด , ทม.ราชบุรี , ทม.วังน้ำเย็น , ทม.ศรีสะเกษ , ทม.สมุทรสงคราม ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.ภูเก็ต , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.สระแก้ว , อบจ.อุบลราชธานี , อบจ.เชียงใหม่ , ทต.วัดสิงห์ , ทน.ตรัง , ทน.นครปฐม , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.เชียงใหม่ , ทม.ราชบุรี , ทม.วังน้ำเย็น , ทม.อุตรดิตถ์ ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กาฬสินธุ์ , อบจ.ชลบุรี , อบจ.สระแก้ว , อบจ.เพชรบูรณ์ , ทต.วัดสิงห์ , ทต.หนองบัว , ทน.ตรัง , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.อุดรธานี , ทน.เชียงราย , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กันตัง , ทม.บ้านบึง , ทม.สามพราน ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ปราจีนบุรี , อบจ.มหาสารคาม , อบต.ทรายขาว , ทต.หนองบัว , ทน.ตรัง , ทน.นครปฐม , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.เชียงราย , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กระบี่ , ทม.ราชบุรี , ทม.วังน้ำเย็น , ทม.ศรีสะเกษ ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.สระแก้ว , อบต.วังน้ำขาว , ทต.ดอนหัวฬ่อ , ทต.ป่าโมก , ทต.หนองบัว , ทต.หินกอง , ทน.ขอนแก่น , ทน.ตรัง , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.เชียงราย , ทม.พะเยา , ทม.ร้อยเอ็ด , ทม.สามพราน ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 14 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ , อบจ.มหาสารคาม , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.หนองบัว , ทน.ขอนแก่น , ทน.ตรัง , ทน.นครปฐม , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงราย , ทม.กระบี่ , ทม.ขลุง , ทม.ตราด , ทม.อุตรดิตถ์ ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.เลิงนกทา , ทต.แสนสุข , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กาฬสินธุ์ , ทม.ตราด , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.สามพราน , ทม.สุพรรณบุรี , ทม.แกนพัฒนา ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 8
อบจ.เพชรบูรณ์ แพ้ ทน.เชียงใหม่ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 7
อบจ.ฉะเชิงเทรา ชนะ ทม.เพชรบูรณ์ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร เสมอ ทน.สมุทรสาคร กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 5
ทม.สมุทรสงคราม แพ้ อบจ.ชลบุรี กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 4
ทน.ภูเก็ต แพ้ ทน.ตรัง กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 3
อบจ.ภูเก็ต แพ้ ทน.สุราษฎร์ธานี กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 2
อบจ.ปราจีนบุรี แพ้ อบจ.ศรีสะเกษ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 1
อบจ.อุดรธานี แพ้ ทน.ขอนแก่น กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 8
ทต.วัดสิงห์ แพ้ กรุงเทพมหานคร กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 8
อบจ.ชลบุรี ชนะ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 7
อบจ.เชียงใหม่ แพ้ ทน.เชียงใหม่ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
8 ธ.ค. 60 13:30 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 7
ทน.นครศรีธรรมราช เสมอ ทม.กันตัง กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com