ผลการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ หมากรุกไทย    418 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม สถานะ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 18 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชัยภูมิ , อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ , อบจ.มหาสารคาม , อบจ.สระแก้ว , อบจ.เชียงใหม่ , ทน.ตรัง , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.อุดรธานี , ทน.เชียงราย , ทม.ชุมพร , ทม.ลำสามแก้ว , ทม.วังน้ำเย็น , ทม.หล่มสัก ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 18 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กาฬสินธุ์ , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชัยภูมิ , อบจ.ภูเก็ต , อบจ.สระแก้ว , ทน.ตรัง , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.อุดรธานี , ทม.กำแพงเพชร , ทม.ท่าโขลง , ทม.ลำสามแก้ว , ทม.วังน้ำเย็น , ทม.สวรรคโลก , ทม.เพชรบูรณ์ ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 16 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.มหาสารคาม , อบจ.ระนอง , อบจ.สระแก้ว , อบจ.อุบลราชธานี , อบจ.เชียงใหม่ , ทต.บ้านกลาง(เชียงใหม่) , ทต.ป่าโมก , ทน.ขอนแก่น , ทน.ตรัง , ทน.นครปฐม , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทม.วังน้ำเย็น ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 16 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กาญจนบุรี , อบจ.ชัยภูมิ , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.สระแก้ว , ทต.กบินทร์ , ทต.ทุ่งหลวง , ทน.ตรัง , ทน.นครปฐม , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.อุดรธานี , ทน.เกาะสมุย , ทน.เชียงใหม่ , ทม.ลำสามแก้ว , ทม.สวรรคโลก , ทม.อรัญญาประเทศ ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 12 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.สระแก้ว , อบจ.เชียงใหม่ , ทต.ป่าโมก , ทต.เชิงทะเล , ทต.โนนสะอาด , ทน.ขอนแก่น , ทน.นครปฐม , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.พิษณุโลก , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.เชียงราย , ทม.ลำสามแก้ว , ทม.วังน้ำเย็น , ทม.ศรีสะเกษ ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 12 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.จันจว้า , ทต.วัดสิงห์ , ทต.หนองแค , ทน.ขอนแก่น , ทน.นครปฐม , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.พิษณุโลก , ทน.ภูเก็ต , ทน.สงขลา , ทน.อุดรธานี , ทน.เกาะสมุย , ทน.เชียงราย , ทม.ชัยภูมิ , ทม.ตราด , ทม.วังน้ำเย็น ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชัยภูมิ , อบจ.นครราชสีมา , ทต.บ้านกลาง(เชียงใหม่) , ทต.หนองแค , ทต.หินกอง , ทน.ขอนแก่น , ทน.ตรัง , ทน.นครปฐม , ทน.ภูเก็ต , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.หาดใหญ่ , ทน.เชียงใหม่ , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.วังน้ำเย็น ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชัยภูมิ , อบจ.เชียงใหม่ , ทต.กบินทร์ , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.หนองไผ่ล้อม , ทน.ตรัง , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.หาดใหญ่ , ทน.เชียงราย , ทม.ขลุง , ทม.ท่าโขลง , ทม.บุรีรัมย์ , ทม.ลำสามแก้ว ชิงชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 7
ทน.ตรัง ชนะ ทน.ภูเก็ต กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 6
ทน.เชียงใหม่ แพ้ อบจ.ชลบุรี กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 5
อบจ.ชัยภูมิ ชนะ ทน.สุราษฎร์ธานี กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร แพ้ อบจ.นครราชสีมา กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 9
อบจ.ชลบุรี ชนะ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 3
ทต.หินกอง แพ้ ทน.หาดใหญ่ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 7
ทม.หล่มสัก แพ้ อบจ.สระแก้ว กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 2
ทต.หนองแค แพ้ ทต.บ้านกลาง(เชียงใหม่) กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 6
ทม.วังน้ำเย็น เสมอ ทน.นนทบุรี กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 5
อบจ.มหาสารคาม แพ้ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 1
ทน.ขอนแก่น แพ้ ทน.นครปฐม กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
6 ธ.ค. 60 13:30 หมากรุกไทย 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 4
อบจ.เชียงใหม่ ชนะ ทน.ภูเก็ต กระดานที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผลอย่างเป็นทางการ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com