ผลการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ แบดมินตัน    320 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม สถานะ
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
อบจ.ชลบุรี 0 - 2 ทน.เชียงราย ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 16 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
ทน.เชียงราย 0 - 2 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 18 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 2 - 0 อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 18 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
อบจ.ระยอง 2 - 0 อบจ.มหาสารคาม ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:55 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม
กรุงเทพมหานคร 2 - 1 ทน.หาดใหญ่ ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 1 - 2 ทน.สุราษฎร์ธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 0 - 2 ทม.ศรีราชา ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
ทน.เชียงราย 1 - 2 ทม.สุไหงโก-ลก ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
ทน.ภูเก็ต 2 - 0 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
ทน.เชียงราย 2 - 0 ทม.สมุทรสงคราม ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 16 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 2 - 0 ทน.นครศรีธรรมราช ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
อบจ.ระยอง 2 - 0 ทน.นครสวรรค์ ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 2 - 1 ทน.อุดรธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
อบจ.นครราชสีมา 0 - 2 ทน.ลำปาง ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 1 - 0 ทม.วารินชำราบ ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
ทม.ศรีราชา 2 - 0 ทน.สุราษฎร์ธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
อบจ.ระยอง 1 - 2 กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 16 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 2 - 0 ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 14 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 2 - 0 ทน.อุดรธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
7 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 18 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 1 - 2 อบจ.ชลบุรี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน ผลอย่างเป็นทางการ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com