โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เทเบิลเทนนิส 9 ธ.ค. 60    20 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 1
ทม.บางมูลนาก vs ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร vs ทน.หาดใหญ่ ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 4
ทน.นครปฐม vs ทน.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 6
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 5
ทน.ภูเก็ต vs กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 8
ทน.นครปฐม vs ทน.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 10
ทน.นครปฐม vs ทม.บางมูลนาก ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 11
อบจ.พิษณุโลก vs กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 13
ทม.ตราด vs ทม.ระนอง ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 15
อบจ.นครราชสีมา vs กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
ทน.นครราชสีมา vs ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 17
ทน.ระยอง vs กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 18
ทม.บางมูลนาก vs ทม.พนัสนิคม ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร vs ทน.ขอนแก่น ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9 ธ.ค. 60 09:40 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร vs ทม.บุรีรัมย์ ชิงชนะเลิศ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com