โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เทเบิลเทนนิส 5 ธ.ค. 60    192 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
5 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 1
ทน.ภูเก็ต vs ทน.นครปฐม คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 2
ทน.ระยอง vs ทม.สตูล คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 3
ทน.ตรัง vs ทม.สมุทรสงคราม คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 4
ทม.ฉะเชิงเทรา vs อบจ.ชัยภูมิ คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:20 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 5
ทน.ภูเก็ต vs ทม.ท่าโขลง คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 6
ทน.ขอนแก่น vs ทม.กำแพงเพชร คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 7
อบจ.เชียงใหม่ vs ทน.ตรัง คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 8
อบจ.ขอนแก่น vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร vs ทม.ราชบุรี คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 08:40 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 10
อบจ.ชลบุรี vs ทม.สตูล คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 11
ทม.พนัสนิคม vs ทม.สองพี่น้อง คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 12
ทน.นครศรีธรรมราช vs อบจ.เชียงใหม่ คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 13
ทน.ขอนแก่น vs ทน.ตรัง คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 16 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 14
อบจ.สระแก้ว vs ทม.ท่าโขลง คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 15
อบจ.พิษณุโลก vs ทม.บุรีรัมย์ คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
ทน.ตรัง vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร vs ทม.ยโสธร คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 18
ทน.ปากเกร็ด vs ทน.ลำปาง คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 19
ทน.นครราชสีมา vs ทม.พนัสนิคม คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:20 เทเบิลเทนนิส 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 20
ทต.ป่าโมก vs อบจ.ภูเก็ต คัดเลือก ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com