โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เปตอง 7 ธ.ค. 60    35 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
อบจ.พัทลุง vs ทม.มุกดาหาร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทม.สิงห์บุรี vs อบจ.ยะลา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทน.ภูเก็ต vs ทน.นนทบุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
อบจ.นครราชสีมา vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทต.ห้วยโพธิ์ vs ทน.อุดรธานี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทม.สิงห์บุรี vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทม.สุโขทัยธานี vs ทม.คลองแห แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทม.ชุมแพ vs ทม.ศรีราชา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทน.นครศรีธรรมราช vs ทม.สวรรคโลก แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
ทน.นครปฐม vs ทน.ภูเก็ต แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
อบจ.นครราชสีมา vs อบจ.ชัยภูมิ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 18 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 1
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ vs อบจ.สตูล แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
ทม.มุกดาหาร vs ทม.สิงห์บุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
อบจ.พัทลุง vs อบจ.ยะลา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
ทน.นนทบุรี vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 16 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
ทน.ภูเก็ต vs อบจ.นครราชสีมา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
ทต.ห้วยโพธิ์ vs ทม.สิงห์บุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
ทน.อุดรธานี vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
ทม.สุโขทัยธานี vs ทม.ศรีราชา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 เปตอง 12 ปี
ทีม 3 คนชาย คู่ที่ 2
ทม.คลองแห vs ทม.ชุมแพ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com