โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เปตอง 4 ธ.ค. 60    103 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทม.ขลุง vs ทน.หาดใหญ่ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทม.สุโขทัยธานี vs ทม.สระบุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
อบต.ยางซ้าย vs ทม.สิงห์บุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทน.ภูเก็ต vs อบจ.กำแพงเพชร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
ทม.มุกดาหาร vs ทม.ชลบุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
ทม.พัทลุง vs ทต.บ้านสวน แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
ทน.ตรัง vs ทน.พระนครศรีอยุธยา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
ทน.นนทบุรี vs ทต.เขาน้อย แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทม.สวรรคโลก vs ทน.สงขลา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทม.ท่าข้าม vs ทม.ศรีราชา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทน.ภูเก็ต vs ทม.สุโขทัยธานี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทน.พระนครศรีอยุธยา vs อบจ.ชลบุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
ทน.ภูเก็ต vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
อบจ.พิจิตร vs ทม.อรัญญาประเทศ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
ทม.ทุ่งสง vs อบจ.ขอนแก่น แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
อบจ.ร้อยเอ็ด vs ทต.ทุ่งหลวง แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทน.พระนครศรีอยุธยา vs ทม.แพร่ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทม.สิงห์บุรี vs ทม.มุกดาหาร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
อบจ.ร้อยเอ็ด vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 08:30 เปตอง 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
อบจ.นครราชสีมา vs ทน.สมุทรสาคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com