โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตซอล 8 ธ.ค. 60    16 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
8 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 52
ทน.ภูเก็ต vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 87
อบจ.ยโสธร vs ทม.สวรรคโลก รองชนะเลิศ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
8 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 93
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.แพร่ รองชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย
อบจ.นนทบุรี vs ทน.นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 10:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 88
กรุงเทพมหานคร vs ทม.หนองปรือ รองชนะเลิศ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
8 ธ.ค. 60 10:00 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 94
อบจ.นนทบุรี vs ทน.ภูเก็ต รองชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
8 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตซอล 18 ปี
ทีมหญิง
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.กำแพงเพชร รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 89
ทน.นครปฐม vs ทน.ภูเก็ต รองชนะเลิศ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
8 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 95
อบจ.แพร่ vs อบจ.ชลบุรี รองชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
8 ธ.ค. 60 12:00 ฟุตซอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 55
ทน.นครปฐม vs ทน.แหลมฉบัง รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 12:00 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 90
กรุงเทพมหานคร vs ทน.แหลมฉบัง รองชนะเลิศ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
8 ธ.ค. 60 12:00 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 96
อบจ.นครสวรรค์ vs อบจ.สกลนคร รองชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
8 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 91
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ศรีสะเกษ รองชนะเลิศ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
8 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตซอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 97
อบจ.แพร่ vs ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
8 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 92
อบจ.สกลนคร vs ทน.นครปฐม รองชนะเลิศ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
8 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตซอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 98
ทน.นครปฐม vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com