โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตซอล 5 ธ.ค. 60    36 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 29
อบจ.สระแก้ว vs ทต.นาเชือก คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 49
ทม.มุกดาหาร vs ทต.แม่สาย คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 53
อบจ.สระแก้ว vs ทน.หาดใหญ่ คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:50 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 30
ทม.ท่าโขลง vs ทน.เชียงใหม่ คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:50 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 50
อบจ.ยโสธร vs ทน.ภูเก็ต คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
5 ธ.ค. 60 09:50 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 54
ทน.นนทบุรี vs ทน.นครปฐม คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:40 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 31
ทม.สวรรคโลก vs ทม.กาญจนบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 10:40 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 51
ทม.สะเดา vs ทม.สมุทรสงคราม คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
5 ธ.ค. 60 10:40 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 55
อบจ.นนทบุรี vs ทต.บ้านโตนด คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
5 ธ.ค. 60 11:30 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 32
ทน.นครศรีธรรมราช vs ทม.กาฬสินธุ์ คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 11:30 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 52
ทต.จันจว้า vs ทน.ขอนแก่น คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
5 ธ.ค. 60 11:30 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 56
อบจ.พังงา vs ทม.ศรีสะเกษ คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
5 ธ.ค. 60 12:20 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 33
อบจ.นนทบุรี vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 12:20 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร vs ทต.ท่าเรือ คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
5 ธ.ค. 60 12:20 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 57
อบจ.อุบลราชธานี vs ทม.บ้านบึง คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
5 ธ.ค. 60 13:10 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 34
ทต.แม่สาย vs ทน.สุราษฎร์ธานี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 13:10 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 54
อบจ.ระยอง vs ทม.พัทลุง คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
5 ธ.ค. 60 13:10 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 58
อบจ.แพร่ vs ทน.ตรัง คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
5 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร vs ทม.สะเดา คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 55
ทม.หนองปรือ vs อบจ.นครศรีธรรมราช คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com