โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตซอล 3 ธ.ค. 60    38 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 15
อบจ.สระแก้ว vs ทน.เชียงใหม่ คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร vs ทน.สงขลา คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครปฐม คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
3 ธ.ค. 60 09:50 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 16
ทน.ภูเก็ต vs ทต.นาเชือก คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 09:50 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 22
อบจ.สกลนคร vs ทน.เชียงใหม่ คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
3 ธ.ค. 60 09:50 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 24
อบจ.สระแก้ว vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
3 ธ.ค. 60 10:40 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 17
ทม.สวรรคโลก vs ทม.กาฬสินธุ์ คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 10:40 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 23
ทน.นครปฐม vs อบจ.ศรีสะเกษ คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
3 ธ.ค. 60 10:40 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 25
อบจ.นนทบุรี vs ทม.ศรีสะเกษ คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
3 ธ.ค. 60 11:30 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 18
ทน.นครศรีธรรมราช vs ทม.กาญจนบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 11:30 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 24
อบจ.พิษณุโลก vs อบจ.สงขลา คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
3 ธ.ค. 60 11:30 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 26
อบจ.พังงา vs ทต.บ้านโตนด คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
3 ธ.ค. 60 12:20 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 19
อบจ.นนทบุรี vs ทน.สุราษฎร์ธานี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 12:20 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 27
อบจ.อุบลราชธานี vs ทน.ตรัง คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
3 ธ.ค. 60 12:20 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 25
ทน.อ้อมน้อย vs ทม.ลพบุรี คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
3 ธ.ค. 60 13:10 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 20
ทต.แม่สาย vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 13:10 ฟุตซอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 26
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.นครราชสีมา คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
3 ธ.ค. 60 13:10 ฟุตซอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 28
อบจ.แพร่ vs ทม.บ้านบึง คัดเลือก โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน
3 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร vs เมืองพัทยา คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตซอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 27
อบจ.ยโสธร vs ทต.แม่สาย คัดเลือก โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com