โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตบอล 7 ธ.ค. 60    20 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
7 ธ.ค. 60 00:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 31
ทน.ภูเก็ต vs อบจ.ชลบุรี 2 สนามฟุตบอลสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 14
ทม.บุรีรัมย์ vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
7 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 22
อบจ.ปราจีนบุรี vs อบจ.ชลบุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 29
ทน.นครปฐม vs เมืองพัทยา 2 สนามฟุตบอลสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 22
ทน.นครสวรรค์ vs ทม.ทุ่งสง 2 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
7 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 29
ทต.หมื่นศรี vs ทม.บุรีรัมย์ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 29
ทต.เลิงนกทา vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
7 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 30
อบจ.ศรีสะเกษ vs ทต.หนองแค คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
7 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร vs ทน.ปากเกร็ด 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 23
อบจ.นนทบุรี vs อบจ.ชัยนาท 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 30
ทน.อุดรธานี vs ทน.นครสวรรค์ 2 สนามฟุตบอลสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 23
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.ชัยนาท 2 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
7 ธ.ค. 60 12:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชลบุรี สรุปเหรียญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
7 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 24
ทน.อุดรธานี vs ทม.ร้อยเอ็ด 2 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
7 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 24
อบจ.กำแพงเพชร vs อบจ.นครสวรรค์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 31
ทน.ภูเก็ต vs ทน.นครสวรรค์ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 32
อบจ.ชลบุรี vs ทน.อ้อมน้อย 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 25
อบจ.อุดรธานี vs อบจ.ตราด 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 25
อบจ.นครสวรรค์ vs ทน.สุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
7 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 32
ทม.หัวหิน vs ทน.สุราษฎร์ธานี 2 สนามฟุตบอลสะพานหิน
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com