โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตบอล 6 ธ.ค. 60    22 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
6 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 24
อบจ.ระยอง vs ทต.หมื่นศรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 24
อบจ.ระยอง vs อบจ.อุบลราชธานี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 19
อบจ.ระยอง vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
6 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 19
ทม.วังสะพุง vs อบจ.กำแพงเพชร คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 23
อบจ.ศรีสะเกษ vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 25
ทน.ปากเกร็ด vs ทต.โพธิ์ประทับช้าง คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 25
อบจ.พัทลุง vs ทน.นครปฐม คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 24
อบจ.ขอนแก่น vs อบจ.ศรีสะเกษ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 20
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทน.อุดรธานี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
6 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 20
ทน.นนทบุรี vs อบจ.ตราด คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 12:30 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 25
อบจ.ชัยภูมิ vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 26
เมืองพัทยา vs ทม.วังสะพุง คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 26
ทม.อำนาจเจริญ vs ทน.สุราษฎร์ธานี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 21
ทน.นครปฐม vs ทม.ร้อยเอ็ด คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
6 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 21
ทน.สุราษฎร์ธานี vs อบจ.นครสวรรค์ คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 26
อบจ.อุบลราชธานี vs อบจ.ศรีสะเกษ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 27
อบจ.ชลบุรี vs ทน.หาดใหญ่ คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 27
อบจ.กำแพงเพชร vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 28
ทน.นครสวรรค์ vs ทม.หัวหิน คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
6 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 28
อบจ.สงขลา vs ทม.หัวหิน คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com