โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตบอล 5 ธ.ค. 60    23 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 19
ทน.นครศรีธรรมราช vs ทน.ปากเกร็ด คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 19
ทน.นครสวรรค์ vs อบจ.พัทลุง คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 15
ทม.ทุ่งสง vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 15
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.สงขลา คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชัยภูมิ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
5 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 20
อบจ.ระยอง vs ทต.โพธิ์ประทับช้าง คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 20
อบจ.ระยอง vs ทน.นครปฐม คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 19
อบจ.ศรีสะเกษ vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
5 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 16
อบจ.นนทบุรี vs ทม.ยโสธร คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
5 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 16
อบจ.ร้อยเอ็ด vs อบจ.นนทบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 12:30 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ศรีสะเกษ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
5 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 21
ทม.สุโขทัยธานี vs ทม.บุรีรัมย์ คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 21
ทน.ภูเก็ต vs ทน.เชียงใหม่ คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 17
ทน.นครสวรรค์ vs อบจ.สงขลา คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
5 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 17
อบจ.ปราจีนบุรี vs ทน.นครสวรรค์ คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 22
ทม.ทุ่งสง vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 22
เมืองพัทยา vs ทน.อุดรธานี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 21
อบจ.อุบลราชธานี vs ทม.บุรีรัมย์ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
5 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 23
ทน.ภูเก็ต vs ทน.อ้อมน้อย คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com