โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตบอล 4 ธ.ค. 60    23 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
4 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 14
ทต.หมื่นศรี vs ทน.ปากเกร็ด คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 14
อบจ.อุบลราชธานี vs อบจ.พัทลุง คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 11
อบจ.ปราจีนบุรี vs ทน.นครสวรรค์ คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
4 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ปราจีนบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 17
อบจ.ศรีสะเกษ vs ทต.เลิงนกทา คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 15
ทต.โพธิ์ประทับช้าง vs ทน.นครศรีธรรมราช คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 15
ทน.นครปฐม vs ทน.นครสวรรค์ คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 12
ทม.ร้อยเอ็ด vs อบจ.นครสวรรค์ คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
4 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 12
อบจ.นครสวรรค์ vs อบจ.อุดรธานี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 16
เมืองพัทยา vs ทน.อ้อมน้อย คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 16
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทน.เชียงใหม่ คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 13:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 15
อบจ.ชลบุรี vs ทม.บุรีรัมย์ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 13
ทน.อุดรธานี vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
4 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 13
อบจ.ตราด vs อบจ.กำแพงเพชร คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 17
ทน.หาดใหญ่ vs ทม.หัวหิน คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 17
อบจ.ชลบุรี vs ทม.หัวหิน คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
4 ธ.ค. 60 15:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 16
อบจ.ชลบุรี vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 18
ทน.นครสวรรค์ vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 18
อบจ.สงขลา vs อบจ.กำแพงเพชร คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com