โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตบอล 3 ธ.ค. 60    23 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 9
ทต.หมื่นศรี vs ทน.นครศรีธรรมราช คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 7
อบจ.ชลบุรี vs ทม.ยโสธร คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 7
อบจ.สงขลา vs อบจ.นนทบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 8
อบจ.ศรีสะเกษ vs ทม.บุรีรัมย์ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 9
อบจ.อุบลราชธานี vs ทน.นครสวรรค์ คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 10
ทน.ปากเกร็ด vs อบจ.ระยอง คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 10
อบจ.พัทลุง vs อบจ.ระยอง คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 8
อบจ.นนทบุรี vs ทม.ทุ่งสง คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
3 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 8
อบจ.ร้อยเอ็ด vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 9
อบจ.ชัยภูมิ vs ทม.บุรีรัมย์ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 11
ทม.บุรีรัมย์ vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 11
ทน.อุดรธานี vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 13:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 10
อบจ.ศรีสะเกษ vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 9
อบจ.นครสวรรค์ vs ทน.นครปฐม คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
3 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 9
อบจ.อุดรธานี vs ทน.สุราษฎร์ธานี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 12
ทม.ทุ่งสง vs ทม.สุโขทัยธานี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 12
ทม.อำนาจเจริญ vs ทน.ภูเก็ต คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 15:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 11
อบจ.ศรีสะเกษ vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 13
ทม.วังสะพุง vs ทน.ภูเก็ต คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร vs เมืองพัทยา คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com