โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตบอล 2 ธ.ค. 60    12 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
2 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 6
ทม.วังสะพุง vs ทน.อ้อมน้อย คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 5
ทน.อุดรธานี vs อบจ.ระยอง คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
2 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 5
อบจ.ตราด vs ทม.วังสะพุง คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชัยภูมิ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 6
ทน.เชียงใหม่ vs ทม.อำนาจเจริญ คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 7
ทน.หาดใหญ่ vs ทน.นครสวรรค์ คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 7
ทม.ลพบุรี vs อบจ.ขอนแก่น คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 7
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.สงขลา คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร vs ทน.สุราษฎร์ธานี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
2 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 6
อบจ.กำแพงเพชร vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 12:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 8
ทม.หัวหิน vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 12:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 8
ทม.หัวหิน vs อบจ.กำแพงเพชร คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com