โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ ฟุตบอล 1 ธ.ค. 60    23 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทต.โพธิ์ประทับช้าง vs ทต.หมื่นศรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทน.นครปฐม vs อบจ.อุบลราชธานี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
อบจ.สงขลา vs อบจ.ปราจีนบุรี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 1
ทน.นครสวรรค์ vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 09:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 1
ทต.หนองแค vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 2
ทน.นครศรีธรรมราช vs อบจ.ระยอง คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร vs ทต.เลิงนกทา คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1 ธ.ค. 60 10:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 2
ทน.นครสวรรค์ vs อบจ.ระยอง คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 2
อบจ.ชัยนาท vs ทน.นครสวรรค์ คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
1 ธ.ค. 60 11:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 2
อบจ.ชัยนาท vs อบจ.ปราจีนบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 3
ทม.บุรีรัมย์ vs ทม.ทุ่งสง คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 3
ทน.อุดรธานี vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 13:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 3
อบจ.ชัยภูมิ vs อบจ.ศรีสะเกษ คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 3
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.นนทบุรี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
1 ธ.ค. 60 14:00 ฟุตบอล 18 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 3
อบจ.สงขลา vs อบจ.ร้อยเอ็ด คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร vs ทม.สุโขทัยธานี คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 4
ทน.ภูเก็ต vs ทน.สุราษฎร์ธานี คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
1 ธ.ค. 60 14:30 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 5
ทน.ภูเก็ต vs เมืองพัทยา คัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1 ธ.ค. 60 16:00 ฟุตบอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 5
ทน.นนทบุรี vs เมืองพัทยา คัดเลือก สนามฟุตบอลสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com