โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอลชายหาด 9 ธ.ค. 60    20 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
9 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 97
ทน.ภูเก็ต vs อบจ.นครพนม รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 69
ทน.สุราษฎร์ธานี vs อบจ.ชลบุรี ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 97
ทม.เลย vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 09:37 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 98
อบจ.ชัยภูมิ vs อบจ.สตูล รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 09:48 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 98
ทน.นนทบุรี vs อบจ.สงขลา รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 09:49 วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 70
ทม.ทุ่งสง vs ทน.ยะลา ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 10:18 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 99
ทน.ภูเก็ต vs ทม.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 10:39 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 99
อบจ.มหาสารคาม vs อบจ.สงขลา รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 10:49 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 100
ทม.ร้อยเอ็ด vs ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 11:16 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 100
อบจ.สงขลา vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 11:26 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 101
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.สงขลา รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 11:52 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 101
ทม.สุพรรณบุรี vs ทน.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 12:03 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 102
อบจ.มหาสารคาม vs อบจ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 12:53 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 102
ทม.แม่ฮ่องสอน vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 13:23 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 103
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.สตูล ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 104
อบจ.มหาสารคาม vs ทม.ร้อยเอ็ด ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 13:59 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 104
กรุงเทพมหานคร vs ทน.ภูเก็ต ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 105
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.มหาสารคาม ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 105
ทม.สุพรรณบุรี vs ทม.แม่ฮ่องสอน ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
9 ธ.ค. 60 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 103
ทน.นนทบุรี vs ทน.ภูเก็ต ชิงชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com