โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอลชายหาด 8 ธ.ค. 60    28 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
8 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 85
ทม.เลย vs ทม.อุตรดิตถ์ 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 85
ทน.ภูเก็ต vs อบจ.พังงา 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 65
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทม.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:36 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 86
ทม.สุพรรณบุรี vs อบจ.ชัยภูมิ 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 66
อบจ.ชลบุรี vs ทต.ลานกระบือ รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:16 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 86
ทน.นนทบุรี vs อบจ.สตูล 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:26 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 87
กรุงเทพมหานคร vs ทม.บ้านไผ่ 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 68
อบจ.ชลบุรี vs ทม.ทุ่งสง รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:49 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 87
ทม.ชะอำ vs อบจ.นครพนม 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:58 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 88
อบจ.สตูล vs ทน.นครปฐม 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 68
ทม.ราชบุรี vs ทน.ยะลา รองชนะเลิศ ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 11:23 วอลเลย์บอลชายหาด 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 88
ทน.นครสวรรค์ vs อบจ.สงขลา 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 11:40 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 89
อบจ.กาฬสินธุ์ vs ทน.ภูเก็ต 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 12:02 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 89
ทม.แม่ฮ่องสอน vs อบจ.มหาสารคาม 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 12:12 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 90
อบจ.มหาสารคาม vs อบจ.สงขลา 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 12:39 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 90
ทม.ร้อยเอ็ด vs ทม.ปทุมธานี 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 13:15 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 91
อบจ.สงขลา vs ทน.ภูเก็ต 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 13:20 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 91
ทม.แม่ฮ่องสอน vs ทม.พิบูลมังสาหาร 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 13:54 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 92
ทน.นนทบุรี vs ทน.นครสวรรค์ 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 14:01 วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 92
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นนทบุรี 2 ปลายแหลม ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com