โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอล 8 ธ.ค. 60    16 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
8 ธ.ค. 60 08:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 69
ทม.สะเดา vs ทม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
8 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 76
อบจ.ร้อยเอ็ด vs อบจ.ชลบุรี รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 78
ทม.สุพรรณบุรี vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:14 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 70
ทน.ระยอง vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
8 ธ.ค. 60 10:00 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 79
ทน.นนทบุรี vs อบจ.สงขลา รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:05 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.พังงา รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 10:15 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 80
อบจ.กาฬสินธุ์ vs ทน.พระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 10:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 71
กรุงเทพมหานคร vs ทต.เชิงทะเล รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
8 ธ.ค. 60 11:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 72
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทน.ตรัง รองชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
8 ธ.ค. 60 11:28 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 81
ทม.ร้อยเอ็ด vs ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 12:16 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 78
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 12:44 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 82
ทน.นนทบุรี vs ทน.หาดใหญ่ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 14:15 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 79
ทน.นนทบุรี vs อบจ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 14:25 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 83
ทม.สุพรรณบุรี vs ทน.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 16:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 80
อบจ.ชัยภูมิ vs อบจ.ชลบุรี รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 18:24 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 81
อบจ.ขอนแก่น vs ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com