โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอล 7 ธ.ค. 60    32 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
7 ธ.ค. 60 08:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 61
ทต.บางพลับ vs ทม.สะเดา แปดทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
7 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 64
อบจ.ร้อยเอ็ด vs ทน.ภูเก็ต แปดทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 66
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทม.สุพรรณบุรี แปดทีม อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:13 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 67
ทน.นนทบุรี vs ทน.นครปฐม แปดทีม อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:17 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 65
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นนทบุรี แปดทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 62
ทน.ระยอง vs ทน.เชียงราย แปดทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
7 ธ.ค. 60 10:04 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร vs ทม.หนองคาย แปดทีม อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:10 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 63
ทม.ร้อยเอ็ด vs ทน.ภูเก็ต แปดทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
7 ธ.ค. 60 10:14 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 66
อบจ.ชลบุรี vs อบจ.ชัยภูมิ แปดทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 10:57 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 69
อบจ.สงขลา vs ทน.แหลมฉบัง แปดทีม อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 11:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 64
ทม.ปากพนัง vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
7 ธ.ค. 60 11:25 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 67
อบจ.พังงา vs อบจ.พิษณุโลก แปดทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 11:55 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 70
อบจ.กาฬสินธุ์ vs อบจ.ชลบุรี แปดทีม อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 12:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 65
ทม.ชัยนาท vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
7 ธ.ค. 60 12:40 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 68
อบจ.ขอนแก่น vs อบจ.ชลบุรี แปดทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 12:47 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 71
ทม.หนองคาย vs ทม.ร้อยเอ็ด แปดทีม อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 13:10 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 66
ทต.หนองหัวฟาน vs ทน.สุราษฎร์ธานี แปดทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
7 ธ.ค. 60 13:45 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 72
ทน.ภูเก็ต vs ทน.พระนครศรีอยุธยา แปดทีม อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 14:00 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 69
อบจ.สงขลา vs ทน.นนทบุรี แปดทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 14:30 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 67
ทม.ยโสธร vs ทต.เชิงทะเล แปดทีม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com