โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอล 5 ธ.ค. 60    30 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
5 ธ.ค. 60 08:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 41
ทม.แพร่ vs ทต.บางพลับ คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
5 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 45
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทน.นครปฐม คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร vs ทน.ตรัง คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:20 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 46
อบจ.อุดรธานี vs อบจ.น่าน คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:23 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 44
อบจ.ร้อยเอ็ด vs เมืองพัทยา คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 09:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร vs ทน.ตรัง คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:45 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 42
ทม.ราชบุรี vs ทน.เชียงราย คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
5 ธ.ค. 60 10:05 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 45
ทน.ภูเก็ต vs ทม.สวรรคโลก คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 10:28 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 48
ทน.แหลมฉบัง vs อบจ.ระยอง คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:29 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 46
ทม.ราชบุรี vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 11:10 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 43
ทน.ระยอง vs ทม.พัทลุง คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
5 ธ.ค. 60 11:25 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 47
อบจ.สงขลา vs อบจ.สระแก้ว คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 11:35 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 49
อบจ.พิจิตร vs อบจ.กาฬสินธุ์ คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 11:35 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 48
อบจ.ขอนแก่น vs ทม.พะเยา คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 12:00 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 44
ทน.นนทบุรี vs ทม.สะเดา คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
5 ธ.ค. 60 12:20 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 50
ทม.ร้อยเอ็ด vs อบจ.พิษณุโลก คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 12:25 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 51
ทม.หนองคาย vs อบจ.สระแก้ว คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 12:27 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 49
ทน.ภูเก็ต vs ทม.ตะกั่วป่า คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
5 ธ.ค. 60 13:10 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 45
ทน.พระนครศรีอยุธยา vs ทม.วารินชำราบ คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
5 ธ.ค. 60 13:13 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 52
ทน.สมุทรปราการ vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com