โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอล 3 ธ.ค. 60    32 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
3 ธ.ค. 60 08:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 21
ทม.แพร่ vs ทน.เชียงราย คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
3 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 24
อบจ.อุดรธานี vs ทน.นครปฐม คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 23
ทน.สุราษฎร์ธานี vs อบจ.น่าน คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร vs เมืองพัทยา คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 09:22 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ระยอง คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 09:25 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 22
ทม.ราชบุรี vs ทต.บางพลับ คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
3 ธ.ค. 60 09:30 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 23
อบจ.ร้อยเอ็ด vs ทน.ตรัง คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 10:05 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 26
อบจ.พิจิตร vs ทม.ร้อยเอ็ด คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 10:18 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 24
ทน.ภูเก็ต vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 10:45 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 23
ทน.ระยอง vs ทม.สะเดา คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
3 ธ.ค. 60 11:00 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 27
อบจ.กาฬสินธุ์ vs อบจ.พิษณุโลก คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 11:00 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 25
ทม.ราชบุรี vs ทม.สวรรคโลก คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 11:10 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 28
ทม.หนองคาย vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 11:23 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 26
อบจ.สงขลา vs ทม.พะเยา คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 11:55 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 24
ทน.นนทบุรี vs ทม.พัทลุง คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
3 ธ.ค. 60 12:05 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 27
อบจ.ขอนแก่น vs อบจ.สระแก้ว คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 12:28 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 28
อบจ.ชัยภูมิ vs ทม.ตะกั่วป่า คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 12:30 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 29
ทน.สมุทรปราการ vs อบจ.สระแก้ว คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
3 ธ.ค. 60 13:05 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 31
อบจ.ขอนแก่น vs ทน.เชียงราย คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3 ธ.ค. 60 13:15 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 25
อบจ.ชลบุรี vs ทม.ทุ่งสง คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com