โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ วอลเลย์บอล 2 ธ.ค. 60    31 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
2 ธ.ค. 60 08:20 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 12
อบจ.พังงา vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 08:20 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร vs ทม.ร้อยเอ็ด คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
2 ธ.ค. 60 08:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 12
อบจ.ระยอง vs ทน.ตรัง คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:12 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 13
อบจ.พิษณุโลก vs ทม.หนองคาย คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:30 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 12
ทม.ชัยภูมิ vs อบจ.ชลบุรี คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
2 ธ.ค. 60 10:00 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 14
อบจ.สงขลา vs ทม.สวรรคโลก คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 10:00 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย C คู่ที่ 13
อบจ.สงขลา vs อบจ.ขอนแก่น คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 10:30 วอลเลย์บอล 18 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 15
ทน.นนทบุรี vs ทม.ร้อยเอ็ด คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 10:45 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 13
ทม.ปากพนัง vs ทน.ภูเก็ต คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
2 ธ.ค. 60 11:10 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 14
อบจ.ชัยภูมิ vs อบจ.พิษณุโลก คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 11:30 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 16
ทน.หาดใหญ่ vs ทน.ภูเก็ต คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 12:00 วอลเลย์บอล 12 ปี
ทีมชาย สาย D คู่ที่ 14
ทม.สระแก้ว vs ทม.หนองบัวลำภู คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
2 ธ.ค. 60 12:15 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 17
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทม.ทุ่งสง คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 12:30 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 15
อบจ.ชลบุรี vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 13:08 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 18
ทน.นนทบุรี vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 13:15 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 15
อบจ.ชลบุรี vs ทน.หาดใหญ่ คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
2 ธ.ค. 60 14:00 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 19
ทน.พระนครศรีอยุธยา vs ทม.สุพรรณบุรี คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 14:00 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 16
อบจ.พิษณุโลก vs ทม.ทุ่งสง คัดเลือก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
2 ธ.ค. 60 14:20 วอลเลย์บอล 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 16
ทน.สมุทรปราการ vs ทม.สวรรคโลก คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 ธ.ค. 60 15:04 วอลเลย์บอล 14 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 20
ทม.สุพรรณบุรี vs ทม.วารินชำราบ คัดเลือก อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com