โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เซปักตะกร้อ 8 ธ.ค. 60    16 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 238
ทม.กะทู้ vs ทน.ตรัง รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 239
ทต.เขาชัยสน vs ทม.บางมูลนาก รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 240
ทน.ตรัง vs ทม.สมุทรสงคราม รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 241
อบต.เมืองพาน vs ทม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 242
ทน.นครปฐม vs อบจ.พัทลุง รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 243
กรุงเทพมหานคร vs ทม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 244
ทน.นนทบุรี vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 245
ทน.นครปฐม vs อบจ.ศรีสะเกษ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 246
ทน.นครปฐม vs อบจ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง คู่ที่ 247
อบจ.นครพนม vs อบจ.พัทลุง รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 248
อบจ.นครพนม vs ทม.บ้านโป่ง รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 249
อบจ.พิษณุโลก vs ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 250
อบจ.ร้อยเอ็ด vs ทน.นนทบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 251
ทน.นครปฐม vs อบจ.มหาสารคาม รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 252
ทน.นครปฐม vs อบจ.แพร่ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
8 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมชาย คู่ที่ 253
อบจ.นครพนม vs อบจ.มหาสารคาม รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com