โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เซปักตะกร้อ 7 ธ.ค. 60    32 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย สาย P คู่ที่ 206
ทม.กะทู้ vs เมืองพัทยา 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย สาย Q คู่ที่ 207
ทน.ตรัง vs ทต.กบินทร์ 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย สาย R คู่ที่ 208
อบจ.นครพนม vs ทต.เขาชัยสน 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย สาย S คู่ที่ 209
ทม.บางมูลนาก vs อบจ.พิษณุโลก 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง สาย P คู่ที่ 210
ทม.กะทู้ vs ทน.ตรัง 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง สาย Q คู่ที่ 211
ทม.สมุทรสงคราม vs ทม.สุพรรณบุรี 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง สาย R คู่ที่ 212
อบต.เมืองพาน vs ทน.หาดใหญ่ 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง สาย S คู่ที่ 213
ทม.ร้อยเอ็ด vs ทน.ภูเก็ต 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย P คู่ที่ 214
ทน.นครปฐม vs อบจ.กำแพงเพชร 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย Q คู่ที่ 215
อบจ.พัทลุง vs อบจ.ชลบุรี 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย R คู่ที่ 216
ทม.อำนาจเจริญ vs กรุงเทพมหานคร 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย S คู่ที่ 217
ทม.ร้อยเอ็ด vs ทม.บ้านโป่ง 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง สาย P คู่ที่ 218
ทน.นครราชสีมา vs ทน.นนทบุรี 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง สาย Q คู่ที่ 219
กรุงเทพมหานคร vs ทม.สุพรรณบุรี 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง สาย R คู่ที่ 220
ทน.นครปฐม vs อบจ.กำแพงเพชร 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง สาย S คู่ที่ 221
อบจ.ศรีสะเกษ vs อบจ.นครพนม 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง สาย P คู่ที่ 222
ทน.นครปฐม vs ทม.ร้อยเอ็ด 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง สาย Q คู่ที่ 223
อบจ.ชัยภูมิ vs อบจ.พิษณุโลก 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง สาย R คู่ที่ 224
อบจ.นครพนม vs กรุงเทพมหานคร 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง สาย S คู่ที่ 225
อบจ.พัทลุง vs อบจ.ภูเก็ต 2 อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com