โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เซปักตะกร้อ 2 ธ.ค. 60    18 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 37
อบจ.พิษณุโลก vs ทม.นครนายก คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 38
ทต.เขาชัยสน vs ทม.สวรรคโลก คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 39
ทน.หาดใหญ่ vs เมืองพัทยา คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 12 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 40
ทน.อุดรธานี vs ทน.ตรัง คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 41
ทม.อำนาจเจริญ vs อบจ.ภูเก็ต คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย C คู่ที่ 43
อบจ.ฉะเชิงเทรา vs ทม.บ้านโป่ง คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย D คู่ที่ 44
ทม.ร้อยเอ็ด vs ทน.นนทบุรี คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 45
เมืองพัทยา vs อบจ.ศรีสะเกษ คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 46
อบจ.พัทลุง vs ทม.สวรรคโลก คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 49
อบจ.นครพนม vs ทม.บ้านโป่ง คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 50
ทน.นครปฐม vs ทน.แม่สอด คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 51
ทน.นนทบุรี vs ทน.แม่สอด คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 54
อบจ.พิษณุโลก vs อบจ.ปทุมธานี คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 11:10 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง สาย A คู่ที่ 47
อบจ.ชัยภูมิ vs อบจ.ภูเก็ต คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 11:35 เซปักตะกร้อ 16 ปี
ทีมชาย สาย B คู่ที่ 52
ทม.แม่ฮ่องสอน vs ทน.นครราชสีมา คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 11:45 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมชาย สาย A คู่ที่ 53
อบจ.นครพนม vs อบจ.สระแก้ว คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 12:20 เซปักตะกร้อ 14 ปี
ทีมหญิง สาย B
ทม.หลังสวน vs ทม.สวรรคโลก คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 12:30 เซปักตะกร้อ 18 ปี
ทีมหญิง สาย B คู่ที่ 48
อบจ.ปทุมธานี vs อบจ.ฉะเชิงเทรา คัดเลือก อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com