โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ กรีฑา 8 ธ.ค. 60    15 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
8 ธ.ค. 60 11:00 กรีฑา 18 ปี
ขว้างจักร ชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กำแพงเพชร , อบจ.ขอนแก่น , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชุมพร , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.ปราจีนบุรี , อบจ.สุราษฎร์ธานี , อบจ.อุดรธานี , อบจ.เชียงใหม่ , ทน.นครปฐม , ทน.นนทบุรี , ทม.กาญจนบุรี , ทม.ขลุง , ทม.ทุ่งสง ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 12:30 กรีฑา 18 ปี
เขย่งก้าวกระโดด ชาย
อบจ.ฉะเชิงเทรา , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชัยภูมิ , อบจ.พัทลุง , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.สุราษฎร์ธานี , อบจ.อุดรธานี , อบจ.เชียงใหม่ , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทม.ขลุง , ทม.แม่ฮ่องสอน ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 14:00 กรีฑา 12 ปี
กระโดดไกล หญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ศรีสะเกษ , อบต.ภูเขาทอง , ทต.อ้อมใหญ่ , ทน.นครปฐม , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทม.กระบี่ , ทม.จันทบุรี , ทม.ท่าใหม่ , ทม.น่าน , ทม.พัทลุง , ทม.ลำพูน , ทม.สุรินทร์ ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 14:00 กรีฑา 18 ปี
กระโดดสูง หญิง
อบจ.กำแพงเพชร , อบจ.ฉะเชิงเทรา , อบจ.ชลบุรี , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.สุราษฎร์ธานี , ทน.นนทบุรี , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.อุดรธานี , ทม.ท่าใหม่ , ทม.สมุทรสงคราม ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 14:00 กรีฑา 16 ปี
ทุ่มน้ำหนัก หญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชุมพร , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.มหาสารคาม , อบจ.อุบลราชธานี , ทต.หนองแค , ทน.นครราชสีมา , ทน.นนทบุรี , ทน.ลำปาง , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.แม่สอด , ทม.ขลุง , ทม.ฉะเชิงเทรา , ทม.ทุ่งสง ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 15:30 กรีฑา 18 ปี
พุ่งแหลน หญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ปราจีนบุรี , อบจ.พัทลุง , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.เชียงใหม่ , ทน.นครปฐม , ทน.นครราชสีมา , ทน.นนทบุรี , ทน.สกลนคร , ทน.แหลมฉบัง , ทม.ชุมพร , ทม.ทุ่งสง , ทม.สองพี่น้อง , ทม.เพชรบูรณ์ ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 15:40 กรีฑา 18 ปี
วิ่ง 3000 เมตร หญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ฉะเชิงเทรา , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ปทุมธานี , อบจ.ยโสธร , อบจ.สุราษฎร์ธานี , อบจ.เชียงใหม่ , อบจ.เพชรบูรณ์ , ทน.ขอนแก่น , ทน.นครราชสีมา , ทม.กระทุ่มแบน , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.ราชบุรี , ทม.สวรรคโลก , ทม.สุไหงโก-ลก ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 16:00 กรีฑา 12 ปี
วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร หญิง
กรุงเทพมหานคร , ทต.ห้วยยอด , ทต.โนนสะอาด , ทน.ขอนแก่น , ทน.นครปฐม , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรปราการ , ทน.อุบลราชธานี , ทน.แม่สอด , ทม.ชะอำ , ทม.น่าน , ทม.พัทลุง , ทม.ลำพูน , ทม.ศรีราชา , เมืองพัทยา ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 16:10 กรีฑา 12 ปี
วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ศรีสะเกษ , ทน.ขอนแก่น , ทน.นครปฐม , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.ยะลา , ทน.ลำปาง , ทน.สมุทรสาคร , ทน.อุดรธานี , ทน.อุดรธานี , ทน.แม่สอด , ทม.จันทบุรี , ทม.ชลบุรี , ทม.ท่าข้าม , ทม.สวรรคโลก , เมืองพัทยา ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 16:20 กรีฑา 14 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กำแพงเพชร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.พัทลุง , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.สงขลา , ทน.นครปฐม , ทน.นครราชสีมา , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.หาดใหญ่ , ทน.เชียงใหม่ , ทม.ขลุง , ทม.น่าน , ทม.ศรีราชา ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 16:30 กรีฑา 14 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กำแพงเพชร , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.สกลนคร , อบจ.สงขลา , ทต.บ้านกลาง , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.ลำปาง , ทน.สงขลา , ทน.สมุทรสาคร , ทน.แหลมฉบัง , ทม.ขลุง , ทม.ทุ่งสง , ทม.สวรรคโลก , เมืองพัทยา ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 16:40 กรีฑา 16 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กำแพงเพชร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.ยโสธร , อบจ.สงขลา , ทน.นครปฐม , ทน.นครราชสีมา , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.ลำปาง , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทม.ทุ่งสง , ทม.ศรีราชา , เมืองพัทยา ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 16:50 กรีฑา 16 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.กาฬสินธุ์ , อบจ.กำแพงเพชร , อบจ.ขอนแก่น , อบจ.ชลบุรี , อบจ.นครราชสีมา , อบจ.พัทลุง , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.สงขลา , ทน.นครปฐม , ทน.นครราชสีมา , ทน.นนทบุรี , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทม.ขลุง , ทม.สวรรคโลก ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 17:00 กรีฑา 18 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.นครศรีธรรมราช , อบจ.พัทลุง , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.ยโสธร , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.เชียงใหม่ , ทน.ขอนแก่น , ทน.นนทบุรี , ทน.แหลมฉบัง , ทม.ท่าใหม่ , ทม.ทุ่งสง , ทม.ราชบุรี , ทม.แม่ฮ่องสอน ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
8 ธ.ค. 60 17:10 กรีฑา 18 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย
กรุงเทพมหานคร , อบจ.ขอนแก่น , อบจ.ชลบุรี , อบจ.พิษณุโลก , อบจ.ยโสธร , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.สงขลา , อบจ.สุราษฎร์ธานี , อบจ.เชียงใหม่ , ทน.นครปฐม , ทน.นนทบุรี , ทน.ระยอง , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทม.สุโขทัยธานี ชิงชนะเลิศ สนามกีฬาสุระกุล
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com