โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ หมากฮอสไทย 8 ธ.ค. 60    210 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 1
ทต.เลิงนกทา vs ทน.สุราษฎร์ธานี กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครศรีธรรมราช กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 3
ทม.สุพรรณบุรี vs ทม.ตราด กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 4
ทม.สามพราน vs ทม.ทุ่งสง กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 5
ทน.ภูเก็ต vs ทน.เชียงใหม่ กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 1
ทม.บ้านบึง vs ทน.อุดรธานี กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 6
ทม.กาฬสินธุ์ vs ทม.ปราจีนบุรี กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร vs ทต.หนองบัว กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 7
ทน.สมุทรสาคร vs ทต.แสนสุข กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 3
ทน.ตรัง vs ทน.เชียงใหม่ กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 8
ทต.ทุ่งหลวง vs อบจ.ชลบุรี กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 4
ทม.สามพราน vs ทน.ภูเก็ต กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 9
ทม.แกนพัฒนา vs กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 5
ทน.สมุทรสาคร vs ทน.เชียงราย กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 1
ทน.ตรัง vs กรุงเทพมหานคร กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 6
อบจ.ชลบุรี vs ทต.วัดสิงห์ กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 7
ทน.นครศรีธรรมราช vs อบจ.กาฬสินธุ์ กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 2
ทม.ร้อยเอ็ด vs อบจ.ชลบุรี กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 8
ทม.กันตัง vs กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
8 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 16 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 1
อบจ.ชลบุรี vs ทต.หนองบัว กระดานที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com