โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ หมากฮอสไทย    417 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 1
ทม.ทุ่งสง vs ทน.ภูเก็ต กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 2
ทต.แสนสุข vs ทน.เชียงใหม่ กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 3
ทต.ทุ่งหลวง vs ทม.กาฬสินธุ์ กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 1
ทม.พะเยา vs ทต.ดอนหัวฬ่อ กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 4
ทน.สมุทรสาคร vs กรุงเทพมหานคร กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 2
ทน.ภูเก็ต vs ทต.ป่าโมก กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 5
ทน.สุราษฎร์ธานี vs ทน.นครศรีธรรมราช กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 6
ทม.ตราด vs ทต.เลิงนกทา กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 3
ทม.สามพราน vs ทน.ขอนแก่น กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 4
ทน.หาดใหญ่ vs ทน.ตรัง กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 5
อบจ.สระแก้ว vs อบต.วังน้ำขาว กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 7
ทม.สุพรรณบุรี vs อบจ.ชลบุรี กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครศรีธรรมราช กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 8
ทม.สามพราน vs ทม.แกนพัฒนา กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 7
ทต.หนองบัว vs ทม.ร้อยเอ็ด กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 9
ทม.ปราจีนบุรี vs กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 8
อบจ.ชลบุรี vs ทต.หินกอง กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 1
ทน.สมุทรสาคร vs ทม.ตราด กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 9
ทน.เชียงราย vs กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
7 ธ.ค. 60 09:00 หมากฮอสไทย 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 2
ทน.ภูเก็ต vs ทน.ขอนแก่น กระดานที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com