โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ แบดมินตัน 7 ธ.ค. 60    20 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
7 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 18 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชลบุรี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 14 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs ทน.อุดรธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 16 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครปฐม ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
อบจ.ระยอง vs กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
ทม.ศรีราชา vs ทน.สุราษฎร์ธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs ทม.วารินชำราบ ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
อบจ.นครราชสีมา vs ทน.ลำปาง ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 18 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs ทน.อุดรธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 18 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
อบจ.ระยอง vs ทน.นครสวรรค์ ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 16 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs ทน.นครศรีธรรมราช ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 16 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 16
ทน.เชียงราย vs ทม.สมุทรสงคราม ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
ทน.ภูเก็ต vs กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
ทน.เชียงราย vs ทม.สุไหงโก-ลก ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs ทม.ศรีราชา ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs ทน.สุราษฎร์ธานี ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 10:55 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม
กรุงเทพมหานคร vs ทน.หาดใหญ่ ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 18 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
อบจ.ระยอง vs อบจ.มหาสารคาม ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 18 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.นครราชสีมา ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 16 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 16
ทน.เชียงราย vs กรุงเทพมหานคร ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
7 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 16 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 16
อบจ.ชลบุรี vs ทน.เชียงราย ชิงชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com