โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ แบดมินตัน 6 ธ.ค. 60    40 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
6 ธ.ค. 60 00:00 แบดมินตัน 16 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 15
อบจ.ชัยภูมิ vs ทน.นครปฐม รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 14
ทน.หาดใหญ่ vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 15
ทม.วารินชำราบ vs ทม.อุตรดิตถ์ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร vs ทม.ศรีราชา รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 15
ทน.หาดใหญ่ vs ทน.ขอนแก่น รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 18 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 14
อบจ.ระยอง vs อบจ.นนทบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร vs ทน.ภูเก็ต รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 14
ทน.เชียงราย vs ทม.ระนอง รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 15
ทม.สุไหงโก-ลก vs ทม.วารินชำราบ รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 09:30 แบดมินตัน 18 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 15
ทน.อุดรธานี vs อบจ.ชลบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 14
อบจ.ระยอง vs ทน.ภูเก็ต รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 15
ทน.ขอนแก่น vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 14 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร vs อบจ.ชลบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:00 แบดมินตัน 14 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 15
ทน.อุดรธานี vs ทน.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 14
อบจ.นครราชสีมา vs ทม.จันทบุรี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 15
ทน.ลำปาง vs ทน.เชียงราย รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 14
ทม.ศรีราชา vs ทน.อุดรธานี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 10:30 แบดมินตัน 14 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 15
ทน.นครปฐม vs ทน.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 11:00 แบดมินตัน 14 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 14
อบจ.ศรีสะเกษ vs กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com