โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ แบดมินตัน 5 ธ.ค. 60    80 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
5 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 10
ทน.เชียงราย vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 12
ทม.ทุ่งสง vs ทน.หาดใหญ่ แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 13
ทน.ภูเก็ต vs ทน.ขอนแก่น แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 11
ทม.สุไหงโก-ลก vs ทม.ศรีราชา แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:25 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 11
ทม.นครพนม vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:25 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 10
ทน.หาดใหญ่ vs ทม.สุไหงโก-ลก แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:25 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 12
ทม.วารินชำราบ vs ทน.ระยอง แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:25 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 13
ทม.อุตรดิตถ์ vs ทน.อุดรธานี แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:50 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 11
อบจ.นนทบุรี vs ทน.ขอนแก่น แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:50 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 10
อบจ.ระยอง vs ทน.อุดรธานี แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:50 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 12
ทน.นครศรีธรรมราช vs กรุงเทพมหานคร คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 09:50 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 13
ทม.นครพนม vs ทน.ภูเก็ต แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:15 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 10
ทน.เชียงราย vs ทม.นครพนม แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:15 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 11
ทม.ระนอง vs ทน.อุดรธานี แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:15 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 12
ทน.เชียงใหม่ vs ทม.สุไหงโก-ลก แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:15 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 13
ทม.วารินชำราบ vs ทน.ภูเก็ต แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:40 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 11
อบจ.นนทบุรี vs ทน.ภูเก็ต แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:40 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 10
อบจ.ระยอง vs ทน.นครศรีธรรมราช คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:40 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 12
ทน.ขอนแก่น vs ทม.นครพนม แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
5 ธ.ค. 60 10:40 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 13
ทม.ศรีราชา vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com