•  
   รายการ
แบดมินตัน
รุ่นอายุ 18 ปี   บุคคลหญิง    คัดเลือก
วันที่ 2 ธันวาคม 2560   เวลา 10:40 น.   อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
NO ชื่อ - สกุล
ปรีดาพร กิ่งแก้ว
เทศบาลนครเชียงราย
NO ชื่อ - สกุล
สุพิชญา ธรรมวงค์
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com